Maszyny przemysłowe

  Bez kategorii

Produkcja przedsiębiorstwa to najwyższej jakości zasilacze hydrauliczne, oparte o zaawansowane technologie. Spełniające perfekcyjnie swoje zadania przy niskim zużyciu energii i długiej, bezawaryjnej pracy. Bez względu na ciężkie warunki pracy wykonują zadane zadania dokładnie.

Zarówno pneumatyka jak i hydraulika siłowa wymaga odpowiedniej jakości medium. Filtracja medium to główny czynnik, który determinuje żywotność wszystkich elementów układu włącznie z przewodami. Czynnikami wpływającymi znacząco na działanie układu jest temperatura, pomijając różną wytrzymałość elementów wykonawczych jak siłowniki i pompy działa ona na medium, które znacząco zmienia swoje właściwości fizyczne powodując zmiany w pracy całego układu.

Najczęściej montowane elementy wykonawcze – czyli siłowniki występują w kilku odmianach konstrukcyjnych. Są to między innymi siłowniki tłoczyskowe, liniowe, mieszkowe. Ich działanie polega na przekazywaniu energii ciśnienia medium na energię kinetyczną. W zależności od używanego medium poznać można następujące niebezpieczeństwa: wycieki, słaba filtracja lub uszkodzenia zaworów.

Najczęściej stosowane układy wspomagające pracę człowieka w zakładach przemysłowych podzielić możemy na zasilane energią elektryczną lub innym medium technicznym pod odpowiednim ciśnieniem. Duże zakłady produkcyjne szczególnie z sektora hutniczego bardzo często korzystają z wyposażenia opartego o najnowsze technologie.

Hydraulika siłowa ułatwia obsługę urządzeń i budowę maszyn, które zastępują człowieka w zadaniach zlokalizowanych w miejscach trudno dostępnych, a często niemożliwych do wykonania ze względu na niekorzystne warunki. Układy wyposażone są często w nowoczesne technologie usprawniające proces wykonywania danego.

Comments are closed.